Slovensko je známe svojou drevenou architektúrou, ktorá si zasluhuje pozornosť tak z architektonického ako aj z umeleckého hľadiska. Niektoré zvlášť významné objekty dosahujú mimoriadne vysokú technickú a estetickú úroveň.

V mnohých dedinách stoja zvonice. Od jednoduchých, ktorých tvar pozostáva z kmeňa stromu s dvoma konármi a drevenou strieškou až po veže zaujímavej zložitej štruktúry. Na ich stavbu sa používalo väčšinou bukové drevo.

Rozhodol som sa priblížiť aspoň časť tejto krásy širokej modelárskej verejnosti výrobou modelov v mierke 1:32.

Pri ich skladaní vám želám dobrú zábavu !